torsdag 1 september 2016

35. Komplotten mot Olof Palme (2)

Det finns tre typer av hypoteser kring mordet på Olof Palme: tillfällighetsmördaren (tm), aktionsgruppen (ag) och konspirationen (ko).

Enligt tm-hypotesen råkade en beväpnad person få syn på Olof Palme, följde honom, sköt honom och försvann. För Christer Pettersson finns hypotesen att han råkade skjuta Olof Palme istället för Sigge Cedergren, hans langare, och dessutom hypotesen att han ville hämnas bombmannen LT. 

Christer Pettersson i mörk täckjacka
Hypotesen att Palmehataren Stig Engström råkade komma ut beväpnad från Skandiaentrén, få syn på paret Palme och strax därefter mördade Olof Palme är intressant på så sätt att den helt förklarar sambandet mellan Stig Engströms entré på Sveavägen och mordet. Sannolikheten att han skulle ha befunnit sig där oberoende av mordet är mycket liten. 

Nidbilder ritade av Stig Engström
Tm-hypotesen bortser bl.a. från ett samband mellan wt-observationerna och mordet, från ett samband mellan ryktena om ett förestående mord och själva mordet och från ryktet om Holmérs mystiska närvaro i City och på mordplatsen.

Hypoteser om en aktionsgrupp som agerade på egen hand kräver att en mystisk ej bekräftad övning pågick på Sveavägen denna kväll och att Olof Palme av en slump råkade hamna mitt i övningen. Detta skulle kunna förklara Holmérs och vissa polisers eventuella närvaro och många av wt-männen. Men att Palme råkade befinna sig där samtidigt med en kuppförsvarsövning, samtidigt med att Föräldraföreningen Mot Narkotika och andra knarkspanare visade intresse såväl för Gamla Stan, för området kring Grand och området kring Tunnelgatan, samtidigt som Stig Engström råkade kliva ut ungefär då paret passerade - är ingenting som jag tror på utan vidare. 

Den typiska aktionsgruppen agerar också mer diskret eftersom de måste räkna med att de annars kan bli uppmärksammade på förhand. Inför mordet på Olof Palme fanns mängder av varningssignaler som hamnade hos Säpo och mörklades. Tips om personer som blivit tillfrågade att mörda Palme. Tips om personer som öppet uppförde sig märkligt utanför Palmes bostad. Tips om ett nära förestående mord. Etc. 

Mycket tyder på att mordet var noggrant planerat och att aktörerna minst av allt verkade i en fientlig miljö. Snarare var de utvalda och inbjudna av krafter inom en korrumperad statsapparat. Ett verkligt långkok som förberetts i åratal av Olof Palmes fiender över hela världen! Allt vad som hände på Sveavägen denna kväll kan ha varit ett noggrant planerat spektakel.

Platsen för mordet sedd inifrån butiken Dekorima
Kollektiv tystnad är ett normaltillstånd. Ingen rör de grundbultar som ska upprätthålla jämvikten i samhället, utom dom som vill rubba jämvikten för att rasera något. 

Att militära och polisiära delar av statsmakten inte är informativa vet alla - när de uttalar sig om något finns alltid en desinformativ baktanke. För den ekonomiska makten gäller ungefär detsamma, eftersom att skydda sina intressen är nummer ett. Den politiska makten är det tredje benet i samhälls-tripoden: om politikerna slutar att samverka med de andra makterna så kollapsar det demokratiska samhället. 

Politikernas svåra uppgift är att i grunden behaga den militära och ekonomiska makten och samtidigt utlova ett välstånd som tilltalar väljarna.

Sedan tillkommer förhållanden till främmande makt, särskilt dominanta främmande makter vilka i allra högsta grad påverkar lokal jämvikt.

NATO / Stay Behind
Ingvar Carlsson är pragmatiker och det ser nästan ut som att han trodde att NATO låg bakom mordet och därför skyndade sig att kapitulera. Men det är känt att han hade andra åsikter i olika frågor än vad Palme hade och när han blev statsminister var det förstås hans egna åsikter som vägledde honom. Och han kunde inte gärna ha avböjt en inbjudan från Washington.

Kungen kastar pil med högerextremister på Fryshuset
Vad är höger och vad är vänster? Det handlar ju inte om någon abstrakt värderelativism. Mänskligheten är synnerligen heterogen från ett ekonomisk perspektiv. En stor andel hankar sig fram dag för dag medan några relativt få tillsammans äger all mark och övrig egendom på planeten. Vänster är ett fokus på de undre skikten och deras behov, medan höger är ett fokus på de övre skikten och deras behov. Vänstern vill ena de många egendomslösa till en maktfaktor, medan högern vill verka för att stärka ägarnas makt. 

Sedan mycket långt tillbaka i tiden har denna uppdelning funnits och den har format den värld vi lever i. De övre skikten danar världen efter sina behov: väljer vad de vill lyfta fram och vad de vill rensa bort. All utveckling har utformats enligt deras behov. Uppenbarligen är vänsterns strävanden att ena de undre skikten en latent risk för ägarskikten. Ur ägarperspektiv är samhällets undre skikt främst en mer eller mindre användbar resurs som måste hållas under kontrollerade former.


I denna krassa värld verkar vänsterextremister för att ena en armé som ska störta de rika och bygga upp något annat än den värld som dessa har format - och högerextremister, vars maktbas är att tjäna härskarmaktens intressen - om än med förljugen retorik som ska tilltala missnöjda människomassor.

När högerextremister så används för att omdana en samhällsutveckling, från en oönskad ideologisk riktning till en önskad ideologisk riktning, så mörkläggs skeendet för det stora flertalet. Så kan vi förklara mordet på Olof Palme och den mörkläggning vi tycker oss märka. Arbetarrörelsen är idag krossad och SAP en skugga av sitt förflutna. Helt enligt de svenska och internationella ägarskiktens önskan.

Palme stod i vägen, men bara i kraft av att har var en demokratiskt vald socialdemokratisk ledare. En man, i stort sett ensam, mot en global, organiserad militärekonomisk offensiv. 


Efter mordet på Olof Palme kan man inte längre tro på ständiga framsteg genom sociala reformer. Man kan möjligen tro på en dräglig tillvaro trots bristen på socialt engagemang hos de som styr och dominerar. Och den omvälvningen var det egentliga målet för operationen. 

Det var förutbestämt att den välfärd som skapades i Europa efter kriget skulle raseras när den inte längre behövdes i kampen mot kommunismen. Titta på USA och föreställ dig en budgetversion - så blickar du sannolikt in i Europas framtid, där man får dö av cancer om man inte har råd med behandlingen, där fattigdomen blir kriminaliserad genom att ungdomar uppfostras med ideologin att pengar betyder allt.

Det fanns ett stort symboliskt motiv bakom mordet på Olof Palme. Den europeiska arbetarrörelsen och välfärden stod på tur för att föras till slaktbänken.lördag 30 april 2016

34. Barbro igen

SYDSVENSKA DAGBLADET SNÄLLPOSTEN Lördagen den 11 september 1971:
Vårt mål är ett rent och obefläckat Sverige. På fredagen fick Sydsvenska Dagbladet kontakt med en nyckelfigur i den organisation, som i många år matat säkerhetspolisen med upplysningar på personer, som av olika anledningar kunnat bedömas som säkerhetsrisker. Mannen har i 5 år varit gruppledare i Malmö, men hoppade av natten till lördagen och gick under jorden i annat land. Han upplyser att han stått under kommando av högkvarteret i Stockholm, där en kvinna med namn "Barbro" utövar högsta chefskapet omgiven av ett par pålitliga män. Rörelsen är spridd över hela landet och målsättningen är att bekämpa allt "sjukligt" som hotar rikets säkerhet; narkotikahandeln, sexklubbarna, spelhålorna och politiskt spel bakom kulisserna. Säpo är för svagt och de svenska myndigheterna för godtrogna, hävdar agentledaren i Malmö, som säger sig vara övertygad om att organisationen gör en samhällsbevarande insats. 
I dagarna har Åke Ortmark upplyst SDS, att han i sin snart utkommande maktbok, som bl a behandlar människojakt i Sverige, kommer att avslöja existensen av en beväpnad agentorganisation som tagit sig rätten att gå Säpos ärenden. Säpo har bestämt förnekat att något fast samarbete förekommer med någon rörelse av något slag. Säpoledningen tvår sina händer: det existerar inget organisatoriskt, fortlöpande samarbete med politiskt inriktade grupper, därtill beväpnade. 
TV-mannen och maktboksförfattaren Ortmark vidhåller i upprepade samtal, att "Grupp Barbro" existerar - låt vara utan Säpos goda minne - och han har själv stått i direktkontakt med gruppen. Det är dock angeläget att påpeka att Säpo under alla förhållanden kraftigt måste ta avstånd från rörelsen, som till och med kan riskera åtal för illegal kårverksamhet. 
En slätkammad man i restaurangbranschen, strax under de 40 åren, har i fem år fungerat som organisationens ledare i Malmö. Nu vill han hoppa av, skrämd av de senaste dagarnas avslöjanden.

- Dom vi bevakar kan komma i panik.

- Fruktansvärda saker har hänt flera av rörelsens medlemmar på senaste tiden och jag är livrädd för vad som kan hända mig själv. Vi rör oss bland farliga, mäktiga narkotikakungar, klubbdirektörer m fl som inte vill bli synade. Marken under oss är alltid glödhet. 
Natten till lördagen flög Malmöchefen utomlands, men den sydsvenska gruppen ska bestå och tilldelas ny ledare. 
"Grupp Barbro" uppges ha existerat i omkring 10 år. Överledare är en kvinna med namn Barbro, knappt 50 år gammal med vinnande sätt, gediget gift och bosatt i större Älvsjövilla. Där hålls täta stormöten men alltid i form av glättiga parties. I mindre grupper drar man sig tillbaka för att diskutera allvarliga saker, nya uppdrag etc. Chefens närmaste man är reservlöjtnant, men har också ett respektabelt civilt yrke.

- Anmärkningsvärt många av rörelsens kuggar är reservofficerare och polismän, men där finns de flesta yrken representerade - huvudsakligen servicefolk, som är vana att frottera sig i alla tänkbara kretsar. Vi har åtskilliga kypare och taxichaufförer. 
Går ni beväpnade under era spaningar?

- En del av oss gör det. Stiletter och revolvrar stoppar nog flertalet på sig vid heta, mariga jobb på skumma klubbar. 
Hur började allt för er egen del?

- Jag servade på en kändisklubb i Stockholm och blev plötsligt inkallad till min chef som frågade rakt på sak:

- Vad tycker du om förruttnelsen i samhället, om knark, sex, spionage, infiltation? 
Vi blev eniga och och jag knöts till gruppen som Malmöledare. Det är ungefär 5 år sedan. Den som värvade mig är bror till mycket känd stockholmare. 
Hur stor är hela organisationen:

- Den omfattar uppskattningsvis 500 välutbildade, som kan mobiliseras vid kriser. 
Välutbildade?

- Ja, rörelsen håller regelbundet träningsläger utanför Stockholm. Där får medlemmarna bl a lära sig knivkastning och annan vapenhantering. 
Rörelsen riskerar att ställas till ansvar för olaglig kårverksamhet. Är ni medvetna om straffriskerna?

- Det är oanständigt att rikta sådant hot mot oss. Vi är upprörda över Säpos attityd att till och med förneka vår existens. Bortom offentlighetens ljus visar de stor tacksamhet över den ström av uppgifter som vi fortlöpande levererar.

- Vi hävdar att det vore skäligt med någon form av ersättning från den stat vilkens intressen vi nitiskt bevakar. Det har blivit blankt avslag på sådana framstötar; frivilliga civilgrupper kan inte stödjas ekonomiskt. Men med större resurser skulle vi kunna vara ett ännu mycket bättre komplement till Säpo. 
Ni har ingen laglig rätt att tränga in på Säpos kompetensområden. Anser ni inte säkerhetspolisen kapabel att operera utan inblandning?

- Nej, och det är den vitala punkten. Säkerhetspolisen och polisen överhuvud är allvarligt underbemannad. Deras starkt begränsade numerär gör att de flesta enskilda polismännen snabbt blir igenkända och identifierade av just de typer som skall sättas under bevakning. Vi har lättare att nästla oss in. 
Vilka är era motiv?

- Vi vill försvara Sverige mot nedsmutsning. Vi vill ett rent Sverige. Vi älskar vårt fosterland. Sådana som vi brukar kallas storsvenskar. 
Högerextremister också?

Vi är kort och gott nationalister. 
Hur reagerar rörelsen på Ortmarks avslöjanden?

- Ortmark står också under vår bevakning, hans rotande i olika samhällsorgan är långt ifrån ofarligt. 
Gör ni på fullt allvar gällande att Säpo accepterar informationsflödet från "Grupp Barbro"?

- Utan tvekan, de tackar och tar emot. Men vi arbetar frivilligt och utan någon ersättning - fast organisation kostar stora pengar. Vi har en sambandscentral, ett par spaningsbilar med radio etc. 
Hur har ni organiserat verksamheten i Malmö och hur många personer har ni själv "kartlagt" under de fem åren? 
- Mellan 300 och 400 personer har jag haft under observation och informerat om till högkvarteret. Invandrargrupperna har gett oss hårt arbete, inte minst desertörerna. Malmö har dock inga egna knarkkungar, utan fungerar efter order från Köpenhamn.

- Det finns dock flera klubbar i Malmö som bakom kulisserna driver odiskutabel politisk verksamhet. De kan som kamouflage sälja pornografi, sexshower m m men det egentliga syftet är politiskt. De kan få en tumme i ögat på värdefulla herrar - diplomater t ex - och idka utpressning. 
De av Ortmark beskrivna, speciella formulären vet Malmöchefen inte om. Hans redogörelser stämmer i övrigt så långt kontroll kan göras. Han har klart för sig och refererar till befattningshavares olika positioner. Han drar också de egna topparnas täcknamn. 

- Det finns dock luckor i mitt vetande. Medlemmarna i de olika städerna ska inte känna varandra och inte fråga för mycket. Grupper spridda över hela landet får sina order från Stockholm och rapporterar dit när uppdragen är slutförda. 
Er sammanlagda styrka?

- Jag har sagt att vid krislägen kan en legion på 500 personer ställas på benen. 
Ni har alltså vapen?

- Ja, licenserna ordnas. I fältarbetet hotar vi aldrig någon, men vi kommer ofta själva i trängda situationer. Ändå kan vi i stort sett agera mycket mer ogenerat än säkerhetspolisen. Vi har större chans än Säpo att slå hål på sjuka förhållanden i samhället, som måste hållas obefläckat. 
Mannen uppger att kontakterna med myndigheterna i Malmö främst tagits med tullkriminalen. Malmögruppens arbete har dominerats av försök till uppsikt över narkotikatrafiken in och ut ur landet. 

Organisationens motto är: HÅLL SVERIGE RENT. 
Till sist, ångrar ni de här årens engagemang? 

- Absolut inte. Jag anser att jag har gjort en samhällsbevarande insats, men nu bränner marken under fötterna och jag hoppar av i skräck för vad som annars skulle kunna hända.

Barbro

Jag tycker att Bargrogruppen påminner om ett Stay Behind Light. Vad som slår mig är hur de uppför sig som "barn i huset". Och hur mycket resurser de har: vapenlicenser ordnas, sambandscentral och radiobilar finns, reservofficerare och polismän tillhör kadern jämte folk i serviceyrken som kypare och taxichaufförer. Ett Stay Behind Light skulle kunna agera mer öppet och lätt kunna bortförklaras om de upptäcktes. Tydligen gick verksamheten så bra att de till och med sökte uppmärksamhet via Åke Ortmark. Från ett privat initiativ, ungefär vid den tiden då "hökarna" inom SAF började diskutera Saltsjöbadsandans vara eller inte vara, växte verksamheten till att bli en del av totalförsvaret - efter en prövotid utan större problem. Och sannolikt ingick gruppen i planerna på attentatet mot Olof Palme.

Förre IB-agenten Donald Forsberg mötte två personer med walkie-talkies i Stockholms city fredagen den 28 februari 1986. Han kände igen dem som medlemmar ur Stay Behind som i fredstid övade samband tillsammans med Barbrogruppen och FMN, Föräldrar Mot Narkotika (en organisation som stöds ekonomiskt av de svenska frimurarna). Enligt Forsberg var Barbro en karismatisk kvinna med en organisation som "var en resurs inom totalförsvaret".

Visserligen påminner Barbrogruppen om en samling amatörer som leker detektiver och spioner. Och enligt Ortmark verkade inte deras sociala kompetens varit av högsta klass. Men just sådana personer, med viss kompetens, kan avsiktligen ha valts ut för uppgiften. Trots allt, en armé utgörs inte av några officerare - en armé består av "bonnläppar" som hetsas mot en fiende.
Barbro Sagnell (*1927-06-29 +2000-08-30) och Rune Sagnell (*1924-04-30 +2010-05-17) var båda radioamatörer aktiva i FRO. De gifte sig 1963, ungefär vid den tid som "Barbrogruppen" tycks ha bildats. Innan var Barbro gift med Trond af Geijerstam.

söndag 10 april 2016

32. Komplotten mot Olof Palme (1)

"Näringslivets Fond inrättades under andra världskriget av ett antal storföretagsledare. Strukturen på svenskt näringsliv var vid den tiden ganska annorlunda än den som finns femtio år senare. Bruken var fortfarande stommen, skog och järn bar upp svensk ekonomi. När femton ledare för de största företagen samlades var de verkligen representativa för svenskt näringsliv. De kände hotet från den radikala delen av socialdemokratin, som väntade på krigsslutet för att låta samlingsregerandet efterföljas av den socialistiska skördetiden. Den fria företagsamheten och marknadsekonomin krävde ett målmedvetet försvar. Därför inrättades Näringslivets Fond. Ett ansenligt antal miljoner insamlades och man startade Byrån för ekonomisk information och Studieförbundet Näringsliv och Samhälle (SNS). Den stora kraftmätningen mellan marknadsekonomi och socialism kom i valet 1948, vilket blev en stor framgång för Bertil Ohlins folkparti. Socialdemokraterna med Tage Erlander i spetsen lyckades behålla makten, men drog slutsatsen att socialism inte var vad svenskarna önskade sig. Det dröjde fram till Olof Palme och löntagarfonderna innan socialismen åter på allvar fanns på Sveriges politiska agenda." (död länk http://www.frittnaringsliv.se/?page=nafo).
"Under perioden 1982-1991 genomgick svensk politik och svenskt näringsliv en omfattande omvandling. Även det statsbärande socialdemokratiska partiet genomgick stora förändringar. Hur blev dessa förändringar möjliga och hur verkställdes den stora reformagendan? ... Att det skedde en omsvängning i den ekonomiska politiken står klart och kan också beläggas eftersom Sverige enligt internationella jämförelser överglänser andra länder som reformland från och med 1980-talets andra hälft. Men är detta då resultatet av inlärning hos de centrala aktörerna?" (död länk http://www.ratio.se/sv/forskning/ekonomisk-politiskt-laerande-avregleringarna-och-den-svenska-socialdemokratin-1982-1991.aspx)

Nazismen inom svenska näringslivet under kriget

Jacob Wallenberg (*27/9 1892 +1/8 1980) var under 1920- och 1930-talet den främste företrädaren för svenskt näringsliv. Han var personlig vän med ledande tyska nazister. Den så kallade Boschaffären utspelade sig under åren 1939-1950. Den blev allmänt känd i augusti 1945 då USA anklagade bröderna Jacob och Marcus Wallenberg och Stockholms Enskilda Bank för att ha varit bulvaner åt Boschkoncernen under Andra världskriget. Bankens och bröderna Wallenbergs tillgångar i USA blockerades och de amerikanska myndigheterna argumenterade för en svartlistning av såväl bröderna som banken. SEB hade med början år 1939 köpt åtta Boschföretag i neutrala länder och en majoritet av aktierna i det amerikanska Boschbolaget, ABC. SEB hävdade mot USA att man ägde ABC utan förbehåll och att man i framtiden avsåg att sälja detta till amerikaner. Misstänksamheten från USA förblev dock stor och i december 1941 förklarade Amerikanska Treasury Department att ABC inte var ett rent svenskt företag. Den 18 maj 1942 beslagtogs ABC av amerikanska Alien Property Custodian. Vid denna tidpunkt kom inga av dessa händelser att offentliggöras. Bankens affärer avslöjades den 31 juli 1945, i en artikel i New York Herald Tribune. Amerikanska militära utredare hade påträffat gömda dokument i Boschs huvudkontor i Stuttgart, med vars hjälp man kunde spåra det ifrågasatta ägarskapet av ABC tillbaka till moderbolaget Bosch. Den 8 augusti förklarade Treasury Department att bröderna Wallenberg personligen var spärrade, "special blocked nationals", och att SEB borde svartlistas i alla allierade länder. Boschaffären blev ekonomiskt en klar förlust för SEB. Den avgjort största förlusten var dock de negativa verkningarna på bankens och bröderna Wallenbergs anseende i Sverige och internationellt. I amerikansk press kom de under ett antal år att associeras med det nazistiska Tyskland. (Källa: Wikipedia: Boschaffären)

Näringslivets fond (Näfo) bildades av SAF och Industriförbundet i juni 1940, två månader efter den tyska ockupationen av Danmark och Norge, för att verka för 'en fri ekonomi'. Näfo ombildades 1975 och verksamheten utvidgades 1978 då Timbro och Ratio bildades, för att främja marknadsekonomi och nyliberalism. Timbro hade donerats till Näfo av Browaldh VD på Handelsbanken och bolaget hade i början av sjutiotalet fått fotokopior på Säpos register över vänstersympatisörer, uppgifter vilka lades in på registerprogram på Timbro, enligt Ulf Lingärde som själv deltog i arbetet.

Erik Dahmén var på 70- och 80-talet en av huvudmännen i Näfo, vice ordförande i Ratios vetenskapliga råd, styrelseledamot i Skandinaviska Enskilda Banken och familjen Wallenbergs privata ekonomiska rådgivare. Erik Dahmén tog fil.lic. vid Lunds universitet 1942 och började efter detta att arbeta som ekonom vid Industrins Utredningsinstitut (IUI). År 1951 flyttade han till Stockholm och blev ekonom vid Stockholms Enskilda Bank. År 1968 gavs hans bok 'Sätt pris på miljön' ut. (Källa: Wikipedia). 

Andra som studerade på Lunds universitet vid denna tid var Jan Rydström och Gustaf Petrén, vilka var aktiva nazister under kriget. (Källa: De intellektuellas förräderi av Sverker Oredsson).

Gustaf Petrén blev jur.kand. 1942 vid Lunds universitet. Åren 1943-46 var han ombudsman vid Sveriges Förenade Studentkårer. År 1948 värvades han av Sveriges riksdag som sekreterare i lagutskottet, och hade därefter tjänst vid flera utskott. Petrén var ställföreträdande justitieombudsman 1968-1972, och då justitieombudsman Alfred Bexelius skulle dra sig tillbaka 1972, var Petrén föreslagen som hans efterträdare. Socialdemokraterna gick dock inte med på att Petrén tillsattes i den befattningen, varför Bexelius omvaldes. Petrén utnämndes senare i stället till regeringsråd. 1974 var han med och grundade Meborgarrättsrörelsen. Han blev dess förste ordförande och förblev så till sin död. Gustav Petrén pensionerade sig som regeringsråd 1985 och anställdes då på SAF. (Källa: Wikipedia). 

Jan Rydström verkade under kriget inom den tyskvänliga underrättelsetjänsten sektion B på försvarsstaben tillsammans med Erik Dahmén. När IB bildades blev han officiellt byrådirektör på Östekonomiska byrån, beläget i Jernkontorets lokaler på Drakens gränd 1 i Gamla Stan. Inofficiellt blev han IBs hemliga finansminister, enligt Peter Bratt. Även en av Erik Dahméns söner var verksam inom Östekonomiska byrån på 80-talet.

Kalendarium
1968 Olof Palme demonstrerade med Nordvietnamns ambassadör i februari
1968 Sture Eskilsson kom till SAFs Avdelningen för samhällskontakt
1969 Olof Palme blev statsminister
1971 Eskilssons skrev sitt strategiska PM 18 mars
1971 Allan Larsson skrev LO-motion att utreda löntagarfonder, en het potatis för SAP. Meidner uppdrogs att utreda.
1973 USA ställde in diplomatiska förbindelser med Sverige pga av kritik mot kriget i Vietnam
1974 Meidners lade fram sitt förslag till löntagarfonder
1976 LO ställde sig bakom Meidners fondförslag
1976 Nicolin SAF-ordförande 20 maj
1976 Borgerlig valseger med Thorbjörn Fälldin som statsminister
1978 Reviderat fondförslag beslutas i SAPs partikongress
1978 Timbro nystartas med Eskilsson som styrelseordförande
1981 Olof Palmes tal om Timbroiterna: "Arbetsgivareföreningens propagandister ... hatets och illviljans kolportörer" 
1982 Socialdemokratisk valseger
1983 Eskilsson kontaktade i juni 1983 Gunnar Randholm som bildade 4:e oktoberkommittén
1983 4:e oktobermanifestationen: 100000 demonstrerade i Stockholm mot fonderna
1983 Beslut om löntagarfonder i riksdagen
1986 Mordet på Olof Palme 

Mordet markerade ett epokskifte

Näfo äger bokförlaget Timbro och lanserade nyliberalismen på 70-talet. Sture Eskilsson anses vara strategen bakom den framgångsrika kampanjen mot socialismens idéer och Olof Palme var det sista stora hindret för den nya epoken. När ETC intervjuade Sture Eskilsson 2002  konstaterade han nöjt att högern hade lyckats med sina föresatser.

(http://johanehrenberg.se/nyhet/segrarna)

Organisationen Friheten i Sverige hade före mordet kontakt med EAP och andra som förenades i sitt hat mot Olof Palme. År 1987 var Sture Eskilsson styrelseledamot i Friheten i Sverige och Katarina Runske var avlönad av Näfo för att sköta organisationens kansli. Katarina Runske står på deltagarlistor från konferenser på hotell Ramada tillsammans med kända Palmehatare som Lennart Hane (EAP), Anders Larsson (DA) och högerextrema norrmalmspoliser. Det var Anders Larsson som lämnade ett meddelande till regeringskansliet en vecka innan mordet med texten ”Olof Palme död!” Konferenserna hölls årligen från 1975 till 1985 och Palmehatet tycks ha varit det stående temat. 

Organisationerna Näfo, Timbro och Friheten i Sverige höll vid tiden för mordet till på Birger Jarlsgatan 6b, där även det gamla IB-företaget Jordec Ekonomikonsult hade lokaler. 

Den förre moderatledaren Ulf Adelsohn skriver i sin memoarbok att han blir uppringd av Palmes efterträdare, Ingvar Carlsson och att denne säger till honom: "När nu detta har hänt hade det varit bättre om det varit en enstaka vettvilling. Men det verkar vara mycket väl planerat lång tid i förväg. Det är ett tecken på att det finns en grupp som inte drar sig för något för att skada det svenska samhället!"

Ingvar Carlsson kan natten 17-18 augusti 1995 förstått att han och hans familj inte hade något som helst polisbeskydd. Två personer hade klättrat upp på taket på hans tjänstebostad vid Sagerska palatset och morgonen efter höll han presskonferens (dit han kom på kryckor), där han meddelade att han skulle avgå som statsminister av personliga skäl. Detta markerade det definitiva slutet för den politik som Olof Palme hade förespråkat. Personerna greps men utredningen lades senare ned.

http://sv.wikipedia.org/wiki/Sagerska_palatset
http://video.google.com/videoplay?docid=-4217200720109232489#

De femton familjer som idag dominerar ägandet i Sverige uppträder ungefär som adeln och kungahusen gjorde förr, med allianser via kompanjonskap och ingiften. Det är ingen hemlighet att svenskt näringsliv under kriget var starkt influerat av nazismen och flera av dages ledande familjer har klara kopplingar till den dåtida nazismen. Även i Bonnierdynastin, som härstammar från en tysk-judisk-dansk släkt, förekommer ingifte i de andra ägarfamiljerna. Bland de familjer som är största ägare idag är Wallenberg, Douglas, Schörling, Stenbeck, Söderberg, Hjörne, Ax:son Johnsson, Bonnier, Bennet och Lundberg.

Familjerna är dagens makt-adel och styr Sverige under den legala och demokratiska ytan, det plutokratiska Sverige. Svenskt Näringsliv motsvarar i viss mån en plutokratisk riksdag, med inflytande efter rangordning och ägande. Detta fåtalsvälde (oligarki) förklarade krig mot socialdemokratin och vänstern i slutet av sextiotalet och blev Olof Palmes främsta politiska motståndare och baktalare. Hundratals miljoner kronor per år satsades på motståndet och mängder av högerextrema småorganisationer fick ekonomiskt stöd. Genom Näringslivets fond, sannolikt bildat av nazister och för nazismen, och dess dotterorganisation Timbro, av Olof Palme kallade hatets och illviljans kolportörer, leddes opinionsarbetet mot Olof Palme och vänstern. Helt säkert hade de kontakter med ledande inom socialdemokratin och arbetarrörelsen vilka ogillade Olof Palme men som inte vågade visa det öppet.

Jag anser att allting talar för att mordet på Olof Palme anstiftades och finansierades av landets makt-adel och att de medvetet skapade en marknad för mordet och en subkultur kring mordplanerna.

The money trail
På Sture Eskilssons agenda fanns från första början att förvandla Sverige i grunden. Det satsades många miljoner på organisationer och på att så organisatoriska frön:

Industrins försvarsråd, Industrins försvarsbyrå, Öst Ekonomiska Byrån, Näringslivets beredskapsbyrå, Utredningsbyrån för samhällsfrågor ("Hemliga byrån"), City-universitetet (bildat 1988, nedlagt 2001), Rikta Kommunikation (nedlagt 1999), Timbro Hälsa (nedlagt 2005), Eurofakta (nedlagt 2004), Reforminstitutet, Marknadsekonomiskt alternativ för Sverige, Marknadsekonomiska Klubben, Stiftelsen Libertas, Företagarforum, Källan, Värnet, Europaklubben, Marknadsekonomisk tidskrift, Smedjan (nedlagt 2006), Svensk Tidskrift, Näringslivets presstjänst, Företagarnas Presstjänst, Näringslivets Energiinformation, Näringslivets Ekonomifakta, Näringslivets Fondfakta, Opinion, Svenska Managementgruppen, Market Corner, Näringsliv i Samverkan, Folket mot Löntagarfonder, Näringslivets förlagsdistribution, Näringslivets framtidsforum, 4-oktober-kommittén, Friheten i Sverige, Pysslingen, Kvinnor för en borgerlig regering, Nätverket den nya frihetstiden, Mångfalden, Skattefakta, Skattejuristerna, Visionsfabriken, Ekumeniken, FA-rådet, Företagsamma Sverige, KNUT, Personvalskampanjen, Resistance International, Demokratisk allians, Contra, Baltiska kommittén, Fria Östeuropeiska flyktingars samarbetsorganisation, Kommittén för ett fritt Vietnam, Kommittén för fred i Vietnam, Svenska Vietnamesiska sällskapet, Sverige-Amerikaförbundet, Tisdagsklubben, Junikommittéen, Vietnams informationskontor ...

Detta måste ha kostat företagen hundratals miljoner per år i uteblivna vinster och uteblivna förbättringar för de anställda, men anses säkert ha varit värt varenda krona: 
”Den politiska dumheten är vida utbredd i den svenska samhällsdebatten, och de kollektiva myterna är många. Timbro har råd att anlägga det långa perspektivet och upprepa sin kritik som en drucken papegoja, ända tills den börjat göra intryck.” (timbro.20.nu, s.112)   

Men, ingen investerar sådana belopp för att skapa kortvariga trender. Man ville förändra samhället i grunden och förändra förutsättningarna för all politisk verksamhet i alla politiska partier: processen skulle i möjligaste mån vara irreversibel. 

Drakens håla

Ett annat företag på Birger Jarlsgatan 6b var Jordec Ekonomikonsult, vilket använts som täckföretag av IB. Företaget ägdes vid tiden för mordet av en naturaliserad italienare. På samma adress fanns också företagen Chantal, Charon och Venerdi, även de ägda av en naturaliserad italienare. Venerdi betyder fredag på italienska och Charon är färjkarlen i dödsriket i grekisk mytologi. 'Ch' uttalas 'see age' och sätter man A=1, B=2 etc, så blir summan av bokstävernas värden för Chantal och Charon båda 59. Olof Palme fyllde 59 år i januari 1986. Företaget Venerdi bildades i februari 1984, Charon i december 1985 och Chantal i juni 1986. Efter mordet likviderades företagen eller gick i konkurs.

På skylten utanför stod 1987 längst ner på namnskylten:

CHANTAL-CHARON-VENERDI. 

Venerdi betyder fredag och Charon=Karon färjkarlen i dödsriket. Bokstäverna ANTAL är en nyckel, genom att sätta A=1, B=2, ... och summera får man:

C H A N T A L
3+8+1+14+20+1+12=59

C H A R O N
3+8+1+18+15+14=59

Bokstäverna C H uttalas som "see age".

Den del av det steganografiska budskapet jag lyckats avkoda är: död-fredag-ålder-59. Olof Palme föddes 30 januari 1927 och var 59 år den 28 februari 1986.

Andra hyresgäster på adressen var:

B I T E (telemarketing företag)
FRIHETEN I SVERIGE (kopplingar till Palmehat och näringslivet)
STIFTELSEN NÄRINGSLIVETS FOND
BOKFÖRLAGET TIMBRO (Odd Eikens koppling)
BOKFÖRLAGET RATION (vetenskapligt råd)
JORDEC EKONOMIKONSULT (användes av IB enligt Peter Bratt)
BALTISKA SKINNKOMPANIET

VENERDI bildades i februari 1984
CHARON bildades i december 1985
CHANTAL bildades i juni 1986

Motiv och signatur

Olof Palme var eller ansågs vara: 
- Klassförrädare, övergav makteliten för arbetarrörelsen, kunde inte duperas som oinitierade SAP-ledare;
- Vänsterledare, framstod som långt till vänster, medan de ledande i SAF stod mycket långt till höger;
- Kritiker av kriget i Vietnam, var en stark röst mot imperialism och krig;
- Motståndare till nyliberalismen, USAs blivande politik gentemot lydstater och den "gamla världen".

Wallenbergdynastin:
- Satsade på Nazityskland och förlorade goodwill gentemot segrarna;
- Hade behov att öka sin goodwill i USA;
- Förlorade på USAs frysta relationer med Sverige;
- Var de första som nappade på nyliberalismen i Sverige.

Jag tror att löntagarfonderna planterades i SAP av konspiratörer för att öka spänningarna i samhället och för att minska Olof Palmes handlingsfrihet. Och jag tror att Olof Palmes ställningstagande mot USAs krig i Vietnamn användes för att rehabilitera Wallenbergdynastins anseende i USAs styrande kretsar. 

Den 21 februari 1968 demonstrerade Olof Palme tillsammans med Nordvietnams ambassadör Nhuyen Tho Chyan i Stockholm. Samma år tillsattes Sture Eskilsson som chef för "avdelningen för samhällskontakt" inom SAF. Sture Eskilssons "strategiska PM" var daterat den 18 mars 1971 och till LO-kongressen samma år skrev Allan Larsson en motion om utredande av löntagarfonder. År 1973 ställde USA in sina diplomatiska förbindelser med Sverige fram till 14 mars 1974. År 1976 ställde sig LO bakom Meidners förslag till löntagarfonder. Samma år började Sture Eskilsson att fokusera på kampen mot löntagarfonder och Curt Nicolin blev SAF-ordförande - ett uppdrag som han beskrev som en sorts värnplikt.

Olof Palme var hatad av hökarna i USA och stod i vägen för den nya politiska doktrinen. 

Något som talar för att det fanns ur-anstiftare utanför Sverige är vad som skulle kunna vara en besynnerlig "signatur". Det finns en stjärna på himlen som heter Dabih (eller Sadaldabih) som betyder slaktare, mördare (mördarens lycka eller lyckostjärna). Eftersom stjärnan ligger nära ekliptikan, det plan i solsystemet där planeternas banor är någotsånär samlade, så syns ibland en planet nära mördarens lyckostjärna. I forna tider tolkades detta av arabiska astrologer som att det var rätt tid för att döda.

Den 22 november 1963, när JFK mördades, passerade månen nära Dabih
Den 28 februari 1986, när OP mördades, passerade Halleys komet när Dabih

En simulering av Halleys komet och dess Dabih-passage finns på http://www.youtube.com/watch?v=MzTPdI9itHI (det syns bäst i HD).

onsdag 16 mars 2016

31. Texterna i evangelierna

Fragment av Matteus 5:13-16
IN ENGLISH Bibelns böcker är ursprungligen muntliga berättartraditioner. Vissa yngre män lärdes upp att memorera berättelserna och även att memorera samtal skriftlärda emellan. När de var upplärda kunde de återberätta "sina" böcker exakt ord för ord. Detta kallas för tradering. Så småningom fixerades berättelserna, d.v.s. nedtecknades i något antikt språk. Detta gäller framför allt böckerna i Gamla Testamentet. 

Helt säkert gjordes inga minnesanteckningar när Jesus talade till folk och sannolikt var ingen av Jesus lärjungar utbildade i tradering. När Jesus var bland dem stod han och hans undervisning i fokus. Efter korsfästelsen fanns kvar minnen av vad som hänt och vad Jesus hade sagt och man anta att då började en berättartradition att utvecklas.

De fyra evangelierna, så som de nu står skrivna i Nya Testamentet i olika språk, fixerades först ungefär från 30 till 100 år efter korsfästelsen, olika forskare har olika uppfattning. Markus och Matteus fixerades först och sist tror man att Johannes blev nedtecknat. Alla nedteckningar skedde på antikt grekiskt skriftspråk. Det språk som talades i Israel vid denna tid var arameiska, som var ett talspråk, och om något skulle skrivas ned så skrevs det på hebreiska, grekiska, latin eller något annat skriftspråk. Man har aldrig hittat något ursprungligt fragment av en evangelietext skriven på något annat språk än grekiska.

Bortsett från bergsplatåpredikan i Matteus och Lukas så finns alla längre citat från Jesus i Johannesevangeliet och är citat från den undervisning som Jesus bedrev när han besökte Jerusalem - där det fanns personer utbildade i tradering! I i Matteus står omnämnt att några fariséer fanns närvarande under den kända undervisningen uppe på bergsplatån ovanför Kafr Nahum (Kapernaum) vilka troligen var utbildade att minnas undervisning, i detta fall för att kunna rapportera till prästerna i Jerusalem. Efter Jerusalems förstöring upplöstes den mycket lönsamma tempelverksamheten och överlevande flydde undan romarna till Samarien och Galilén och vidare norrut. Det är ingen orimlig tanke att några av dem som skickats ut för att spionera på Jesus och för att memorera vad han lärde ut så småningom förenades med de kristna församlingar som bildats kring Paulus i Grekland med omnejd.

Ur Johannes (1917 år utgåva):


15:1  »Jag är det sanna vinträdet, och min Fader är vingårdsmannen.
15:2  Var gren i mig, som icke bär frukt, den tager han bort; och var och en som bär frukt, den rensar han, för att den skall bära mer frukt.
15:3  I ären redan nu rena, i kraft av det ord som jag har talat till eder.
15:4  Förbliven i mig, så förbliver ock jag i eder. Såsom grenen icke kan bära frukt av sig själv, utan allenast om den förbliver i vinträdet, så kunnen I det ej heller, om I icke förbliven i mig.
15:5  Jag är vinträdet, I ären grenarna. Om någon förbliver i mig, och jag i honom, så bär han mycken frukt; ty mig förutan kunnen I intet göra.
15:6  Om någon icke förbliver i mig, så kastas han ut såsom en avbruten gren och förtorkas; och man samlar tillhopa sådana grenar och kastar dem i elden, och de brännas upp.
15:7  Om I förbliven i mig, och mina ord förbliva i eder, så mån I bedja om vadhelst I viljen, och det skall vederfaras eder.
15:8  Därigenom bliver min Fader förhärligad, att i bären mycken frukt och bliven mina lärjungar.
15:9  Såsom Fadern har älskat mig, så har ock jag älskat eder; förbliven i min kärlek.
15:10  Om I hållen mina bud, så förbliven I i min kärlek, likasom jag har hållit min Faders bud och förbliver i hans kärlek.
15:11  Detta har jag talat till eder, för att min glädje skall bo i eder, och för att eder glädje skall bliva fullkomlig.
15:12  Detta är mitt bud, att I skolen älska varandra, såsom jag har älskat eder.
15:13  Ingen har större kärlek, än att han giver sitt liv för sina vänner.
15:14  I ären mina vänner, om I gören vad jag bjuder eder.
15:15  Jag kallar eder nu icke längre tjänare, ty tjänaren får icke veta vad hans herre gör; vänner kallar jag eder, ty allt vad jag har hört av min Fader har jag kungjort för eder.
15:16  I haven icke utvalt mig, utan jag har utvalt eder; och jag har bestämt om eder att I skolen gå åstad och bära frukt, sådan frukt som bliver beståndande, på det att Fadern må giva eder vadhelst I bedjen honom om i mitt namn.
15:17  Ja, det bjuder jag eder, att I skolen älska varandra.
15:18  Om världen hatar eder, så betänken att hon har hatat mig förr än eder.
15:19  Voren I av världen, så älskade ju världen vad henne tillhörde; men eftersom I icke ären av världen, utan av mig haven blivit utvalda och tagna ut ur världen, därför hatar världen eder.
15:20  Kommen ihåg det ord som jag sade till eder: 'Tjänaren är icke förmer än sin herre.' Hava de förföljt mig, så skola de ock förfölja eder; hava de hållit mitt ord, så skola de ock hålla edert.
15:21  Men allt detta skola de göra mot eder för mitt namns skull, eftersom de icke känna honom som har sänt mig.
15:22  Hade jag icke kommit och talat till dem, så skulle de icke hava haft synd; men nu hava de ingen ursäkt för sin synd.
15:23  Den som hatar mig, han hatar ock min Fader.
15:24  Hade jag icke bland dem gjort sådana gärningar, som ingen annan har gjort, så skulle de icke hava haft synd; men nu hava de sett dem, och hava likväl hatat både mig och min Fader.
15:25  Men det ordet skulle ju fullbordas, som är skrivet i deras lag: 'De hava hatat mig utan sak.'
15:26  Dock, när Hjälparen kommer, som jag skall sända eder ifrån Fadern, sanningens Ande, som utgår ifrån Fadern, då skall han vittna om mig.
15:27  Också I kunnen vittna, eftersom I haven varit med mig från begynnelsen.»
16:1  »Detta har jag talat till eder, för att I icke skolen komma på fall.
16:2  Man skall utstöta eder ur synagogorna; ja, den tid kommer, då vemhelst som dräper eder skall mena sig därmed förrätta offertjänst åt Gud.
16:3  Och så skola de göra, därför att de icke hava lärt känna Fadern, ej heller mig.
16:4  Men detta har jag talat till eder, för att I, när den tiden är inne, skolen komma ihåg att jag har sagt eder det. Jag sade eder det icke från begynnelsen, ty jag var ju hos eder.
16:5  Och nu går jag bort till honom som har sänt mig; och ingen av eder frågar mig vart jag går.
16:6  Men edra hjärtan äro uppfyllda av bedrövelse, därför att jag har sagt eder detta.
16:7  Dock säger jag eder sanningen: Det är nyttigt för eder att jag går bort, ty om jag icke ginge bort, så komme icke Hjälparen till eder; men då jag nu går bort, skall jag sända honom till eder.
16:8  Och när han kommer, skall han låta världen få veta sanningen i fråga om synd och rättfärdighet och dom:
16:9  i fråga om synd, ty de tro icke på mig;
16:10  i fråga om rättfärdighet, ty jag går till Fadern, och I sen mig icke mer;
16:11  i fråga om dom, ty denna världens furste är nu dömd.
16:12  Jag hade ännu mycket att säga eder, men I kunnen icke nu bära det.
16:13  Men när han kommer, som är sanningens Ande, då skall han leda eder fram till hela sanningen. Ty han skall icke tala av sig själv, utan vad han hör, allt det skall han tala; och han skall förkunna för eder vad komma skall.
16:14  Han skall förhärliga mig, ty av mitt skall han taga och skall förkunna det för eder.
16:15  Allt vad Fadern har, det är mitt; därför sade jag att han skall taga av mitt och förkunna det för eder.
16:16  En liten tid, och I sen mig icke mer; och åter en liten tid, och I fån se mig ty jag går till Fadern..»
16:17  Då sade några av hans lärjungar till varandra: »Vad är detta som han säger till oss: 'En liten tid, och I sen mig icke; och åter en liten tid, och I fån se mig', så ock: 'Jag går till Fadern'?»
16:18  De sade alltså: »Vad är detta som han säger: 'En liten tid'? Vi förstå icke vad han talar.»
16:19  Då märkte Jesus att de ville fråga honom, och han sade till dem: »I talen med varandra om detta som jag sade: 'En liten tid, och I sen mig icke; och åter en liten tid, och I fån se mig.'
16:20  Sannerligen, sannerligen säger jag eder: I skolen bliva bedrövade, men eder bedrövelse skall vändas i glädje.
16:21  När en kvinna föder barn, har hon bedrövelse, ty hennes stund är kommen; men när hon har fött barnet, kommer hon icke mer ihåg sin vedermöda, ty hon gläder sig över att en människa är född till världen.
16:22  Så haven ock I nu bedrövelse; men jag skall se eder åter, och då skola edra hjärtan glädja sig, och ingen skall taga eder glädje ifrån eder.
16:23  Och på den dagen skolen I icke fråga mig om något. Sannerligen, sannerligen säger jag eder: Vad I bedjen Fadern om, det skall han giva eder i mitt namn.
16:24  Hittills haven I icke bett om något i mitt namn; bedjen, och I skolen få, för att eder glädje skall bliva fullkomlig.
16:25  Detta har jag talat till eder i förtäckta ord; den tid kommer, då jag icke mer skall tala till eder i förtäckta ord, utan öppet förkunna för eder om Fadern.
16:26  På den dagen skolen I bedja i mitt namn. Och jag säger eder icke att jag skall bedja Fadern för eder,
16:27  ty Fadern själv älskar eder, eftersom I haven älskat mig och haven trott att jag är utgången från Gud.
16:28  Ja, jag har gått ut ifrån Fadern och har kommit i världen; åter lämnar jag världen och går till Fadern.»
16:29  Då sade hans lärjungar: »Se, nu talar du öppet och brukar inga förtäckta ord.
16:30  Nu veta vi att du vet allt, och att det icke är behövligt för dig att man frågar dig; därför tro vi att du är utgången från Gud.»
16:31  Jesus svarade dem: »Nu tron I?
16:32  Se, den stund kommer, ja, den är redan kommen, så I skolen förskingras, var och en åt sitt håll, och lämna mig allena. Dock, jag är icke allena, ty Fadern är med mig.
16:33  Detta har jag talat till eder, för att I skolen hava frid i mig. I världen liden i betryck; men varen vid gott mod, jag har övervunnit världen.»

Berättelserna från vandringarna i Galiléen är mindre detaljerade och handlade mest om vad som hände och vad Jesus gjorde, samt kortare undervisning och s.k. liknelser vilka avsiktligt hade en form lätt att minnas även för dem som inte förstod dess innebörd. Här är det den enkla och mindre utbildade befolkningen som berättar så som de minns det.


Svepningen i Turino 

lördag 19 december 2015

30. Evangelium (II)


En dag när Simon och hans bror Andreas stod i vattnet och fiskade med kastnät hörde de någon ropa till dem från land:
– Kom och följ mig, så ska jag göra er till människofiskare.
På land stod en man som de kände igen. De slutade fiska och gick och hängde upp näten på tork. Mannen var en profet och de hade sett honom för några år sedan hos Johannes Döparen vid Jordan. Simon sa:
– Herre, kom och bo hos mig! Hos mig är du alltid välkommen.
På vägen mot byn såg de Zabdais största båt i närheten av stranden med Zabdai, två av hans söner, och några av hans anställda. De satt och gjorde i ordning dragnoten. De gick ned mot stranden och profeten ropade till bröderna att komma och följa med honom. Bröderna samtalade en kort stund med sin far och sedan rodde man båten närmare land. När de kommit in på grunt vatten klev bröderna ner i vattnet och vadade mot land. De fem vandrade vägen mot byn.


När bröderna Zabdai fick höra att han skulle bo hos Simon försökte de övertala honom att istället komma och bo hos dem i Zabdais hus. Men han svarade att han inte kunde ändra sig när han redan hade tackat ja till Simons erbjudande. Han sa:
– När en man är ute och reser och blir erbjuden husrum hos en rättfärdig man, bör han stanna kvar hos denne även om han senare får ett erbjudande från en rikare man, som kan erbjuda honom en bekvämare tillvaro.
De gick hem till Simon och satte sig på verandan bakom hans hus. Simons fru och svärmor kom ut med mat och dryck till dem där de satt och pratade. Vid solnedgången började vilodagen och Simon hade sagt till sin fru att deras gäst skulle stanna hos dem en tid, så att hon och hennes mor skulle laga tillräckligt med mat för morgondagen. Strax innan solnedgången gick bröderna Zabdai hem till sig, men Simon, hans bror och deras gäst satt kvar under verandans tak och pratade ytterligare en stund.

I gryningen gick männen upp och klädde sig och satte de sig ute på verandan. Där satt de när bröderna Zabdai kom tidigt på morgonen. Snart det var dags att gå till synagogan. Vid synagogan började byns innevånare att samlas – männen för sig och kvinnorna för sig. Bröderna Zabdai gick bort till sin far och talade med honom om något. Sedan gick Zabdai och hans söner till Jairos, föreståndaren för synagogan. De talade med honom en stund och Jairos tittade åt deras håll. Han nickade åt Zabdai och gick till profeten och frågade om han ville tjänstgöra som läsare i synagogan och förklara veckans avsnitt ur skrifterna, vilket han accepterade.
Så gick de in och en man ur församlingen började recitera ur skriften:
– Hör Israel! Gud, din Herre, Herren är en. Och du ska älska Herren av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela din kraft. Dessa ord som jag i dag ger dig ska du lägga på ditt hjärta ...
När det var dags gick profeten fram till föreståndaren, som räckte honom en uppslagen skriftrulle. Han la rullen på läspulpeten och läste först texten på hebreiska, fädernas språk. Så översatte han texten till arameiska, det språk som nu talades av folket.
– Herren ska sprida er bland folken och bara en liten skara ska bli kvar bland de folk till vilka Herren snart ska föra er. Och där ni hamnar kommer ni att tillbe och tjäna beläten av trä och sten, gjorda av människohänder, och som varken ser eller hör eller äter eller luktar. Men när du där söker Gud, Herren, så ska du finna honom, om du frågar efter honom av hela ditt hjärta och hela din själ. – Ty Gud är en barmhärtig Herre. Han ska inte överge dig eller fördärva dig. Han ska inte glömma det förbund han har ingått med dina fäder.


– Eftersom han nu älskade dina fäder och valde ut deras avkomlingar och med stor kraft förde dig ut ur Egypten och fördrev för dig folk som var större och mäktigare än du och lät dig komma in i deras land och gav det åt dig till arvedel, därför ska du i dag veta och lägga på hjärtat att Gud är Herren, uppe i himlen och nere på jorden, han och ingen annan. Och du ska hålla hans stadgar och bud, som jag i dag ger dig, för att det må gå dig och dina barn väl.
Så rullade han ihop rullen och gav den till föreståndaren. Det var alldeles tyst och alla väntade på att han skulle säga något mer. Han började tala om de förlorade fåren av Israels stam som kunde söka efter Herren och finna honom. Många av de församlade tänkte att han var en frihetskämpe från bergen i Galilén som hade kommit för att förbereda dem för det kommande upproret mot romarna. En man skrek åt honom:
– Gå bort härifrån! Vad gör du här hos oss? Har du kommit för att förgöra oss? Alla vände sig mot mannen. Först tycktes det som om mannen var rädd för att det skulle bli oroligheter så att romarna skulle komma och förgöra byn, men så förändrades mannens röst och man förstod att han var besatt. Han skrek:
– Jag vet vem du är! Du är Herrens helige!
Profeten vände sig mot mannen och sa strängt till demonen:
– Var tyst! Låt mannen vara och far ut ur honom!
Mannen skrek och fäktade vilt med armarna och föll omkull på golvet. Men reste sig snart upp och tittade sig omkring och var alldeles lugn. Det gick ett sorl genom församlingen:
– Också demonerna kan han befalla! Det här är en ny och mäktig lära.
Föreståndaren kallade fram en man som läste ett avsnitt ur profeternas skrifter och sedan förklarade texten i en kort predikan. Slutligen läste man en bön.


Simons fru berättade att hennes mor hade legat sjuk i malaria hela morgonen och inte varit med i synagogan. När Simon kom tillbaka till profeten stod en ring med folk runt honom och profeten passade på att fråga Zabdai om han kunde avstå från Simon och Andreas. Han sa att han ville att de två skulle följa honom och predika om Herrens rike. Men Zabdai ville inte gå med på det. Han ropade förargat:
– Hur ska jag kunna sköta fisket om jag inte har några medhjälpare? Här har jag hämtat hit Simon från Bet Saida och ordnat så han blivit gift och fått ett hus att bo i. Så begär du att jag ska avstå ifrån honom!
Zabdai var känd för att lätt brusa upp och man brukade säga att hans stämma dånade som åskan. Folk tittade på profeten och undrade vad han skulle svara, men han argumenterade inte emot Zabdai utan stod tyst och lyssnade. Snart lugnade Zabdai ner sig och urskuldade sig och förklarade att han inte kunde klara fisket utan alla sina män. De gick ner mot Simons hus och på vägen berättade Simon att hans svärmor låg sjuk därhemma i feber. När de kom fram gick profeten in till henne där hon låg inne i huset, böjde sig över henne och fördrev febern. Så tog han hennes hand och reste henne upp och hon kände sig bättre.


Ryktet gick från hus till hus att han kunde bota sjuka. Vid solnedgången, efter slutet på vilodagen, kom stora grupper av bybor på besök hos Simon och man förde med sig sina sjuka och hoppades att de skulle bli botade. Aldrig hade så mycket folk varit samlat utanför Simons hus. Och profeten talade till dem och gick från den ene till den andre, la sina händer på dem och botade deras sjukdomar. Först sent på kvällen var allt folk skingrat.

När Simon vaknade nästa morgon var profeten försvunnen. Han var inte ute på verandan och syntes inte till någon annanstans heller. Simon gick och frågade sina grannar om de hade sett till honom, men ingen hade sett honom sedan kvällen innan. Många grannar och bybor hjälpte till i sökandet, men han var inte kvar i byn. Tillsammans med flera andra letade Simon efter honom vid synagogan. Han var inte där heller. Men plötsligt ropade en man till och pekade upp mot sluttningen ovanför synagogan, där det syntes en man. Simon och några till skyndade upp efter honom. Det var han och Simon frågade andfått varför han hade gått sin väg. Hela byn var ute och letade efter honom! Han sa att han hade gått upp på berget för att be och att han nu tänkte gå vidare för att besöka andra städer och byar. Byborna ville föra honom tillbaka, men han var bestämd och sa:
– Budskapet om Herrens rike ska predikas i många städer. Jag har blivit utsänd för att predika på många platser och nu ska jag gå till nästa by.
Simon och de andra byborna var tvungna att vända tillbaka mot en vardag och ett liv i byn utan sin profet.


Simon väcktes av sin fru sent på eftermiddagen och han steg upp och väckte själv sin bror. Efter att de hade ätit kvällsmål gick de ner till sjön där Zabdais män höll på att samlas vid båtarna. Natten kommer snabbt i den djupa dalgången vid sjön och i det sista skymningsljuset sköt man ut båtarna från land och började ro mot den västra stranden. Men de rodde inte den genaste vägen, utan i en vid båge för att inte komma för långt från land. De rodde så tyst som möjligt och ingen sa någonting. Allas öron lyssnade efter de tecken som betydde livsfara: ljuden av en begynnande storm. Vindarna från bergen i väster kunde alstra vågor av ett par meters höjd, och om man hörde ljud från sjöns västra strand, så hade vinden blivit västlig och det var risk för storm. Vid dessa tillfällen ställde sig roddarna upp i båten, tog spjärn med ena foten mot sittbrädan och rodde stående av alla krafter närmare land för att inte bli överraskade av stormen. Om det sedan inte blev storm kunde de fortsätta att ro i en lugnare takt mot målet längs en kurs närmare land.


De var på väg mot ett ställe där sjön var mycket djup och där stora stim av fisk brukade samlas om nätterna. Båtar från alla städer kring sjön kom dit för att fiska under månskensnätter med lämpligt fiskeväder. För Zabdai och hans fiskeflotta tog det tre till fyra timmar att ro till fiskestället och det brukade alltid vara båtar där före dem. Väl framme rodde de i lag om två båtar med en dragnot, ett tyngdförsett nät, mellan båtarna. Då och då brukade man vittja noten med hjälp av mindre nät, men den natten fick Zabdais män knappt någon fisk alls. Zabdai och hans söner bemannade en större båt tillsammans med ytterligare fyra båtsmän. Simon var ensam med sin bror i en mindre båt. Risken för storm var störst på kvällen och vid midnatt, när man började känna sig säkrare, kom samtalen mellan båtsmännen igång igen.

Simon var förundrad över att de knappt fick någon fisk. Andreas sa:
– Zabdai drog en förbannelse över oss när han brusade upp mot profeten på vilodagen.
Simon svarade inte men kände att hans bror hade rätt. Ett par timmar efter midnatt började de ro hemåt igen, trots att de knappast hade någon fisk med sig hem. I de båtar som inte var Zabdais tycktes man ha fått fisk. Det var mycket underligt och Zabdai var bister och fundersam. De kom tillbaka till byn tidigt på morgonen. Simon och brodern lade till med båten vid stranden och började inspektera sina nät. 

Bröderna stod i vattnet och sköljde näten när de såg att profeten och en skara män som såg ut som daglönare sakta närmade sig dem. Ibland stannade han upp och talade till människorna och därefter började han åter gå följd av folket. Simon och brodern skyndade sig upp på stranden och hängde näten på tork. Han kom fram till dem. De som följde honom trängde sig inpå honom och försökte ta på honom. För att inte hela tiden bli trängd satte han sig i deras båt och bad Simon att ro ut en liten bit. Sittande i båten talade han till människorna på stranden. 


När han talat färdigt sa han till Simon:
– Ro ut på djupt vatten och lägg ut nätet! Simon svarade:
– Herre, vi har varit ute med alla båtarna och fiskat hela natten utan att få något. Men eftersom du ber mig ska jag försöka.
De rodde ut på djupt vatten, la ut nätet och fick genast så mycket fisk att det knakade i nät och rep. De vinkade till några män i en annan av Zabdais båtar, för att de skulle komma och hjälpa till. Från de båda båtarna drog de sedan nätet mot land och det var fyllt med så mycket fisk att båtarna höll på att kantra. Simon kastade sig ner framför Jesus i båten och sa:
– Lämna mig herre, för jag är en syndig människa. Men han svarade honom:
– Var inte rädd! Från denna stund ska du fånga människor.
Snart visste alla i fiskelaget vad som hade hänt och Zabdai kom och inspekterade fångsten tillsammans med sönerna. Zabdai var mycket allvarlig. Han lyssnade sammanbitet på Simons bror som berättade vad som hade hänt. Zabdai sa:
– Herre. Vi fick knappt någon fisk under hela natten. Så liten har fångsten aldrig blivit förr. Och så kommer vi tillbaka hit och på din inrådan kunde mina män fånga all den fisk vi hade hoppats på att få i natt. Det är ett stort tecken. Han svarade honom:
– Zabdai, det ska aldrig mer hända att ni behöver återvända utan fisk. Men jag behöver några av dina män. Han vände sig mot Simon och Andreas.
– För att lära upp dem till människofiskare. De ska följa mig och predika om Herrens rike för Israels förlorade får. Också dina söner ska jag ta med mig. Zabdai sa:
– Det får bli så, herre! De fyra ska följa dig.

Profeten och hans fyra följeslagare gick sedan till Korazin, Bet Saida och andra platser nära sjön. På en plats mötte de en man med en hudsjukdom, som därför ansågs vara oren och som egentligen inte fick närma sig andra. Mannen föll ner på knä och bad:
– Vill du så kan du göra mig ren. Profeten sträckte ut handen och rörde vid honom och sa:
– Jag vill. Bli ren!


Han uppmanade honom att söka upp en präst för att denne enligt Moses lära skulle avgöra om han var ren. Det fanns många människor som hade rykte om sig att kunna bota sjuka, men han ville inte räknas till dem. Han ville att all ära skulle tillfalla Herren. En vilodag när han besökte en synagoga mötte han en kvinna som hade plågats av ryggont i arton år. Hon kunde inte räta på ryggen utan var tvungen att gå omkring med ryggen böjd framåt, stödd på en käpp. Han kallade på henne och la sina händer på hennes rygg och sa:
– Du är fri från ditt onda. Då kunde hon äntligen räta på ryggen. Hon blev mycket glad och tackade Herren. Men föreståndaren för synagogan, som förargat sig över att han hade botat henne på vilodagen, sa till de församlade:
– Det finns sex dagar i veckan då man ska arbeta. På dem kan ni komma och bli botade, men inte på vilodagen. Han sa till honom:
– Hycklare! Finns det någon av er som inte lösgör sin oxe eller sin åsna på vilodagen för att ge den vatten? Men denna dotter till Abraham, som Satan hållit bunden i arton år, skulle inte hon få lösas från sina bojor på vilodagen? Dessa ord fick hans motståndare att skämmas. Men folket gladde sig över allt fantastiskt som kom från honom.


De brukade sitta utanför Simons hus under verandans tak. Kvinnorna från de närmaste husen brukade också hålla till i närheten och lyssna till profeten medan de malde mjöl i handkvarnar eller gjorde andra hushållssysslor. Och dit brukade människor från trakten komma för att lyssna till honom eller för att bli botade från sina sjukdomar. Under sommaren hade han och hans lärlingar vandrat bland städerna uppe i bergen väster om sjön, där det var ett behagligare sommarklimat. Nere vid sjön kunde temperaturen vara runt 40°C på sommaren. Till hösten hade de kommit tillbaka till Kafr Nahum. Och ryktet hade nu spritts i Galilén och till många andra platser i och utanför landet. När man fick höra att han hade kommit tillbaka samlades det mycket folk utanför Simons hus och gårdsplanen var full av folk på dagarna. Man började också komma från städerna runt omkring för att träffa honom. Han talade till dem från Simons veranda och bredvid honom satt skriftlärda och fariséer.

Ruin av vad som anses ha varit Simons hus
Medan han talade kom fyra män bärande på en bår med en lam man. Trängseln runt honom var så stor att de inte kunde komma fram till honom. Men huset hade en stentrappa upp till taket längs den vägg som vätte bort från gården. På den trappan klättrade de upp med den lame mannen och flyttade tegel och grenar på verandans tak ovanför profeten, så att det blev ett hål ner. De firade ner båren genom hålet. Alla satt och tittade upp på männen och deras tilltag. Simon blev först arg när han såg vad de gjorde och han undrade vad profeten, som också tittade upp mot dem, skulle säga. Men när den lame låg framför honom på marken sa han:
– Min vän, dina synder är förlåtna.
Skrifttolkarna och fariséerna stelnade till och tittade på varandra och menade att han hädade. De hade studerat skrifterna noggrant och deras åsikt var mycket bestämd. Endast Herren kunde förlåta synder. Han förstod vad de menade och frågade:
– Vilket är lättast att säga till den lame: Dina synder är förlåtna? Eller: Res dig upp och ta din bår och gå? För att ni ska veta att människornas son har fått makt att förlåta synder, så säger jag dig... Han vände sig till den lame:
– Res dig upp och ta din bår och gå hem!
Mannen på bädden reste sig försiktigt upp. När han kände att benen bar honom, så tackade han Herren, lyfte upp sin bår och banade en väg genom det församlade folket. Man förundrades och hyllade Herren och sa att man aldrig hade sett något liknande. De kommande veckorna kom det allt fler människor till Kafr Nahum.


Hundratals människor samlades runt Simons hus och Simons fru klagade inför Simon och sa:
– Du vet hur mycket vi tycker om att ha honom här hos oss, men vi kan ju inte utföra våra sysslor för allt folk som samlas här. Vi får trängas med människor var vi än går.
Simon pratade med Jesus som bestämde att de skulle gå ut ur staden. Följd av lärjungarna och allt folket och gick han upp ett par kilometer på sluttningen ovanför staden, till en bergsplatå ovanför sjön. På slätten uppe på berget började Jesus undervisa lärjungarna och folkskarorna.

– Lyckliga ni som är fattiga, för ni tillhör Herrens rike. Lyckliga ni som hungrar, för ni ska få äta er mätta. Lyckliga ni som gråter, för ni ska få skratta. Lyckliga är ni, när man för människobarnets namn hatar er, stöter bort er och smädar er. Gläd er den dagen, för er lön i himlen blir stor. På samma sätt gjorde ju deras fäder mot profeterna.
– Men stackars er, ni som är rika, för ni har fått er glädje. Stackars er, ni som är mätta, för ni ska få hungra. Stackars er, ni som skrattar, för ni ska få sörja och gråta. Och stackars er när alla berömmer er, för på samma sätt berömde ju deras fäder de falska profeterna.
– Lyckliga de som hungrar efter rättfärdighet, för de ska bli mättade. Lyckliga de ödmjuka, för de ska ärva riket. Lyckliga de vänliga, för de ska bemötas vänligt. Lyckliga de renhjärtade, för de ska se fadern. Lyckliga de som blir förföljda i sina hjärtan, för de känner fadern. Lyckliga de fridsamma, för de ska kallas Herrens barn. Och lyckliga är de som förföljs för en rättfärdig sak, för de hör till Herrens rike.

Ungefärlig plats för bergspredikan
– Ni är saltet som ger jorden näring. Men salt som inte har någon näring, duger inte till annat än att kastas ut på vägarna för att trampas ner av människor.
– Ni är världens ljus. Men inte tänder man ljus och ställer dem i skymundan? Ljuset placeras så att det lyser upp för alla i rummet. På samma sätt ska ni lysa upp för människorna, så att de ser era goda gärningar och berömmer er himmelske fader.
– Tro inte att jag har kommit för att upphäva Läran eller profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva, utan för att fullborda. Fram till dess att himlen och jorden går under kommer Läran att bestå. Den som upphäver något av dessa råd och lär människor att göra så, ska hållas för en av de minsta. Men den som lyder råden och lär ut dem ska räknas som stor.
– Ni har hört att det är sagt: Du ska inte begå äktenskapsbrott. Men jag säger er: Den man som trånande ser efter en annan mans hustru, han har redan begått äktenskapsbrott med henne i sitt hjärta.
– Ni har också hört att det sades till förfäderna: Du ska inte svära falskt och Du ska hålla de eder du svurit inför Herren. Men jag säger er, ni ska inte alls svära några eder. Istället ska ert tal vara sådant att ja är ja och nej är nej. Allt därutöver är av ondo.
– Ni har hört sägas: Öga för öga och tand för tand. Men jag säger er att ni inte ska ge igen för en oförrätt. Värj er inte mot det onda. Om någon slår dig på högra kinden, så vänd den andra kinden till. Om någon vill ta ifrån dig ett klädesplagg, så ge honom fler plagg. Om någon tvingar dig att gå med en mil, så gå två med honom.
– Till er som vill lyssna säger jag: älska era fiender. Gör gott mot dem som hatar er. Önska den väl som förbannar er. Och be för den som skymfar er. Tar någon ifrån dig det som är ditt, så kräv det inte tillbaka. Ge åt den som ber dig och svik inte den som vill låna. Så som ni vill att människor ska göra mot er, så ska ni göra mot dem.
– Ska ni tackas för att ni älskar dem som älskar er? Också orättfärdiga älskar dem som visar dem kärlek. Ska ni tackas för att ni gottgör att andra har gjort gott för er? Också orättfärdiga gör det. Ska ni tackas för att ni lånar ut pengar till dem ni vet kan betala tillbaka? Också orättfärdiga lånar ut pengar för att få samma belopp tillbaka. Nej, älska era fiender, gör gott och ge lån utan att hoppas få igen. Då ska er lön bli stor och ni ska bli den högstes barn. Han är själv god mot de otacksamma och onda.
– Var barmhärtig, för din skapare är barmhärtig. Bli helig, för din skapare är helig. Försök att likna din himmelske skapare som är fullkomlig.
– Fördöm inte, så blir ni inte fördömda själva. För med er dom över andra blir ni själva dömda och med det mått ni mäter upp åt andra blir det uppmätt åt er. Frikänn och ni ska bli frikända. Ge och ni ska få.
– Hur kommer det sig, tror ni, att ni så lätt ser små fel hos andra, men inte ens stora fel hos er själva? Hur kan ni säga till era medmänniskor: Låt mig ta bort skräpet ur ditt öga, ni som själva har båda ögonen fulla med skräp? Era hycklare! Ta först bort skräpet ur era egna ögon, innan ni tar bort skräpet ur era medmänniskors ögon.
– Ögat är kroppens ljus. Om ögat är friskt så får hela kroppen ljus. Om ögat är fördärvat så nedsänks kroppen i mörker. Men om redan ljuset i dig är ett mörker, hur djupt är då inte mörkret i dig? Jesus tystnade en stund, så sa han:
– Akta er för att verka rättfärdiga inför människorna. För att de ska se er. Då blir ni inte belönade av er skapare i himlen. När ni ger en gåva ska ni inte basunera ut det, som hycklarna gör för att människorna ska beundra dem. Dessa hycklare har redan fått sin lön. Nej, när ni ger en gåva, låt inte den vänstra handen veta vad den högra gör. Ge i det fördolda. Då ska er skapare, som ser i det fördolda, belöna er.
– När ni ber ska ni inte göra som hycklarna, vilka gärna står och ber i synagogor och på gator för att bli beundrade av människorna. De har redan fått sin lön. När du vill be, så gå hem och stäng dörren och be till din skapare i ensamhet. Då ska han, som kan höra dig även när du är ensam, hjälpa dig.
– När ni fastar ska ni inte gå omkring och se bedrövade ut. Hycklarna vanställer sina ansikten så att människorna ska beundra dem för att de fastar. Men större än så blir inte deras belöning. Nej, när du fastar, så tvätta dig ordentligt och gör dig i ordning som för att gå på kalas. Så att endast skaparen, som är i det fördolda, ser att du fastar. Då ska han belöna dig.
– Ingen kan tjäna två herrar. Han kommer att hata den ene och älska den andre, hålla fast vid den ene och överge den andre. Ni kan inte tjäna både Herren och Mammon – inte tjäna både den goda makten och pengarnas makt.

Några av fariséerna som följt med upp på berget för att lyssna på honom, eller kanske för att granska honom, hörde vad han sa och skrattade åt honom. Fariseismen hade till en början varit en ideell riktning, men när fariséerna fått alltmer makt i samhället hade idealiteten falnat och materialismen ökat. Det ansågs i denna tid att fariséer älskade pengar.


Han vände sig till dem och sa:
– Ni vill framstå som rättfärdiga inför människorna, men Herren känner era hjärtan. Det som människor sätter högt är skändligt i Herrens ögon. Sedan vände han sig till folket och fortsatte sin undervisning:
– Därför, bekymra er inte över era liv, hur ni ska få något att äta eller dricka, eller var ni ska få kläder ifrån. Är livet inte mer än att äta och kroppen inte till mer än att klä? Se på himlens fåglar: de varken sår eller skördar eller samlar i lador, men er himmelske skapare föder dem ändå. Bör inte ni vara förmer än fåglarna?
– Och varför bekymrar ni er för kläder? Se på blommorna på marken: de arbetar inte, men inte ens Salomo i all sin prakt var lika välklädd som de. Om nu Herren klär markens växter så väl, vilka i dag står och i morgon kanske bränns upp, skulle han då inte ha kläder för er?
– Bekymra er inte med frågor som: Vad ska vi äta? Eller: Vad ska vi dricka? Eller: Vad ska vi ha för kläder? Sådant söker alla människor efter och er himmelske skapare vet att ni behöver det. Nej sök först efter hans rike, så ska ni få det andra också.
– Vem av er kan med sina bekymmer öka sin livslängd det allra minsta? Bekymra er inte för morgondagen. Morgondagen ska själv bära fram sina bekymmer till er. Varje dag har nog med egna plågor.
– Be och ni ska få. Sök och ni ska finna. Knacka på och ni ska bli insläppta. Vilken far skulle ge sin son en sten när han ber om bröd, eller räcka honom en orm när han ber om fisk? Om ni som är onda vill era barn gott, hur mycket mer omsorg ska inte er himmelske skapare ägna den som ber honom?– Var inte rädda, ni fåtal, er skapare har beslutat att ge er riket. Sälj vad ni äger och ge åt de fattiga. Skaffa er en penningpung som inte kan slitas ut och en outtömlig skatt i himlen, dit inga tjuvar når och där inga mal förstör. För där er skattgömma är, där är också ert hjärta.
– Därför, allt vad ni vill att människorna ska göra för er, det ska ni också göra för dem. Detta är Moses lag och profeternas budskap.
– Akta er för falska profeter, vilka beter sig som vänner men som är fiender. Ni skördar inte fikon på tistlar eller druvor från törnbuskar. Ni vet att tistlar och törnen inte ger någon frukt. Och en god människa bär fram det som är gott ur sitt hjärtas skattkammare, medan en ond människa bär fram av sitt hjärtas onda. För munnen säger vad hjärtat är fullt av.
– Varje växt känns igen på sin frukt. Nyttiga växter bär inte dålig frukt och onyttiga växter bär inte bra frukt.
– Inte kan den som är vilse leda en annan som är vilse, utan att båda går fel väg? Han tittade ut över de församlade och sa sedan till dem:
– Varför säger ni Herre, herre när ni kallar på mig, om ni ändå inte gör som jag säger? Vore jag er herre skulle ni lyda mig. När den dagen kommer ska många säga: Herre, herre, har vi inte predikat i ditt namn och drivit ut demoner och gjort många kraftgärningar? Men då ska jag säga dem som det är: Jag känner er inte. Gå härifrån, ni ogärningsmän.
– Även om ni nu är som barn som sitter i mitt knä, men inte lever efter mitt budskap och gör min faders vilja, så kommer jag att säga till er: Gå härifrån, ni ogärningsmän.
– Den som kommer till mig och hör mina ord och handlar efter dem, han är lik en man som gräver djupt och bygger ett hus på fast berggrund. När floden svämmar över och vattnet vräker sig mot huset, så rubbas inte huset eftersom det är väl byggt. Men den som hör och inte handlar, han är lik en man som bygger ett hus på lös sand utan att gräva ner till berget. När floden kommer och sköljer bort sanden, så rasar huset ihop och förödelsen blir stor.


När Jesus hade avslutat sin predikan skickade han hem folket till sina byar och uppmanade dem att berätta vad de hade hört och sett. Man var överväldigade. De gick ner från berget och tillbaka till Kafr Nahum tillsammans med en skara människor från trakten. I utkanten av staden, på vägen nära synagogan, kom en romersk officer fram till honom och sa:
– Herre, min slav ligger därhemma och lider svårt. Han frågade:
– Vill du att jag ska följa med dig hem för att bota honom? Officeren svarade:
– Herre, jag är inte värdig ditt besök. Men säg endast ett ord, så blir min slav frisk. Jag är en man som står under andras befäl. Och många krigsmän står under mitt befäl. Och säger jag endast ett ord till en av dem: Gå! Så går han, eller till en annan: Kom! Så kommer han och om jag säger till min slav: Gör det! Då gör han det. Han förundrades över mannen och sa till Simon och de andra:
– Jag har inte funnit någon med så stor tro bland israeliter. Många ska komma från öst och från väst och få vara med Abraham, Isak och Jakob till bords i Herrens rike. Men många av Israels barn ska kastas ut i mörkret utanför och där ska vara gråt och tandagnisslan. Många är kallade men få är utvalda. Till officeren sa han:
– Gå hem. Det du tror kommer att ske.